بازی بی نهایت

از ابتدا تا آخر با هیجان و صبر استراتژی و ترکیب سبک

1 Like

ترکیبی از بازی کلش اف کلنز و رویال با افزودن بسیاری از چیز هایی که حتی نظیرش هم را ندیدید